Bio

 

Tuotanto

Sanna Koivisto

Iiläinen Sanna Koivisto on toiminut päätoimisena kuvataiteilija vuodesta 1977 lähtien. Hänen laaja ja monipuolinen tuotantonsa koostuu pronssi-, keramiikka-, ja sekatekniikkaveistoksista, piirustuksista, maalauksista, julkisista monumenteista sekä ympäristötaideteoksista. Tähän portfolioon on koottu valikoitu katsaus Koiviston tuotannosta keskittyen pääosin tämän vuosituhannen puolella valmistuneisiin teoksiin.

Koiviston työt kertovat rohkeasti mutta herkästi ympärillä olevasta, muuttuvasta yhteiskunnasta. Erityisesti sodanvastaisuus ja luonnonsuojelu tulevat esille Koiviston monitulkinnallisista töistä. Pienen ihmisen erottaminen suuresta massasta ja sitä kautta inhimillisyyden esiin tuominen on yksi keskeinen teema Koiviston tuotannossa. Koiviston teokset muistuttavat mahdollisuudesta saada syntyä, kasvaa, antaa ja saada rakkautta, kuulua osaksi luonto ja maailmankaikkeutta.

Artist statement

Sanna Koivisto has been working as a full-time visual artist since 1977. Her extensive and multifaceted production consists of bronze, ceramic and mixed media sculptors, drawings, paintings, public monuments and environmental artwork. This portfolio shows a selected overview of Koivisto’s production, concentrating mainly on the works made during this millennium.

Koivisto’s works depict the changing society around us in a bold but gentle manner. Especially the topics of anti-war mentality and environmental protection emerge from her multivalent works. Bringing out the concept of humanity via singling out a small human being from the greater masses is one of the central themes in Koivisto’s productions. Koivisto’s works remind us of the opportunity of being born, getting to grow up, give and receive love and to be a part of nature and the universe.


Taiteellisen työnsä ohessa Sanna Koivisto on toiminut taideaineiden opettajana koko uransa ajan. Lisäksi hän toimii aktiivisena järjestötoimijana kotiseudullaan. Koivisto on yksi taidekeskus KulttuuriKauppilan perustajajäsenistä.

Koivisto asuu ja työskentelee Iissä, Pohjois-Suomessa. Hänen työhuoneensa sijaitsee taidekeskus KulttuuriKauppilan ateljeetalossa Iijoen varrella.

Along with her artistic work, Sanna Koivisto has been teaching art throughout her career. She is also a very active association spokesperson in her home region. Koivisto is one the founders of the KulttuuriKauppila Art Centre, a community based an artistic initiative.

Koivisto lives and works in a small town of Ii in Northern Finland. Her studio is situated in an atelier house of the KulttuuriKauppila Art Centre by the river Iijoki.

Vastaa